• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • مراسم اهدای جوایز مسابقات قهرمانی تنیس روی میز

  • برگزاری همایش معرفی موسسه آموزش عالی آمل به مدارس شهرستان آمل

  • بازدید دانشجویان رشته های معماری و عمران موسسه آموزش عالی آمل از پروژه پل روگذر میدان هزار سنگر آمل

  • موسسه آموزش عالی آمل