• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
  • محوطه دانشگاه

  • جمهوری اسلامی ایران

  • عید غدیر خم بر تمام مسلمین جهان مبارک باد