• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     ریاست موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  11,504

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس قاسم ملامحمدی عمران
  •   سمت :  سرپرست موسسه
  •   رشته تحصیلی :   مهندسی عمران - سازه
  •   رتبه علمی :  مربی
  •   محل تحصیل :   برچسب ها :