• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     ریاست موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  11,057

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی
  •   سمت :  ریاست موسسه
  •   رشته تحصیلی :   مهندسی برق - کنترل
  •   رتبه علمی :  استاد تمام
  •   محل تحصیل :  دانشگاه Surry انگلستان برچسب ها :