• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  18 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  12,034

ترم مهر 96 (نیمسال اول97-96)

تسویه و درخواست مالی:15 الی 20 شهریور
انتخاب واحد :20 الی 24 شهریور 96
حذف و اضافه : 25 الی 30 شهریور 96
انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر:25 الی 30 شهریور 96
شروع کلاس ها : 25 شهریور 96
پایان کلاس ها :21 دی 96
حذف تک درس:1 الی 30 آذر 96
تاریخ امتحانات : 24 دی الی 6 بهمن 96 
ثبت نام دانشجوی مهمان:

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید.