• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  2,932

نیمسال دوم 95

انتخاب واحد :12 الی 16 بهمن 95
حذف و اضافه :19 الی 21 بهمن 95
شروع کلاس ها : 19 بهمن 95
پایان کلاس ها :
تاریخ امتحانات :