• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  18 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  13,311

ترم مهر 97 (نیمسال اول98-97)

تسویه و درخواست مالی:97/06/15  
پرداخت علی الحساب شهریه:97/06/16  الی  97/06/17
انتخاب واحد :97/06/18   الی  97/06/22
حذف و اضافه :97/07/02  الی   97/07/05
انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر:
شروع کلاس ها : 97/06/24
پایان کلاس ها :97/10/20
حذف تک درس:
شروع امتحانات :97/10/22
پایان امتحانات:97/11/04
ثبت نام دانشجوی مهمان:

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید.

ترم تابستان 96 (نیمسال سوم 97-96)

تسویه و درخواست مالی:
پرداخت علی الحساب شهریه:
انتخاب واحد :۲۳ الی ۲۷ تیر ۹۷
حذف و اضافه :
انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر:
شروع کلاس ها : ۲۵ تیر ۹۷
پایان کلاس ها :۳۱ مرداد ۹۷
حذف تک درس:
تاریخ امتحانات :۴ الی ۶ شهریور ۹۷ 
ثبت نام دانشجوی مهمان: