• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  11,438

ترم تابستان 96  (نیمسال سوم 96-95)

انتخاب واحد :10 الی 14 تیر 96
حذف و اضافه :
شروع کلاس ها : 17 تیر 96
پایان کلاس ها :26 مرداد  96 
تاریخ امتحانات : 28 الی 31 مرداد 96 
ثبت نام دانشجوی مهمان:3 الی 14 تیر 96