• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     کارکنان

  •   نام و نام خانوادگی :  مختار جعفرپور
  •   سمت :  متصدی دبیرخانه
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  140
  •   آدرس پست الکترونیک :  jafarpour@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  نادیا مقصودلو
  •   سمت :  کارشناس آموزش و مسئول رشته
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  134
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  علی دبیری
  •   سمت :  مسئول فناوری آموزشی و آمار
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  132
  •   آدرس پست الکترونیک :  dabiri@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  سیده نگین جوادی
  •   سمت :  کارشناس آموزش و مسئول رشته
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  133
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  بهادر صدیقی
  •   سمت :  رئیس اداره پذیرش و فارغ التحصیلان
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  135
  •   آدرس پست الکترونیک :  bahadorsadighi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  زهرا لسانی
  •   سمت :  کارشناس اداره پذیرش و فارغ التحصیلان
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  136
  •   آدرس پست الکترونیک :  lesani@amol.ac.irصفحه 1 از 212