• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     معاونت ها

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •   سمت :  قائم مقام ریاست
  •   رشته تحصیلی :  برنامه ریزی آموزشی
  •   رتبه علمی :  استاد تمام
  •   ملاقات حضوری با معاونت:  
  روز
  ساعت  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس اصغر ملامحمدی عمران
  •   سمت :  معاونت آموزشی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی عمران
  •   رتبه علمی :  مربی
  •   ملاقات حضوری با معاونت:  
  روزیک شنبهسه شنبهپنج شنبه
  ساعت8 تا 148 تا 148 تا 14  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس علی حسن رجبی
  •   سمت :  معاونت دانشجویی و فرهنگی
  •   رشته تحصیلی :  اطلاعات و حفاظت اطلاعات
  •   رتبه علمی :  
  •   ملاقات حضوری با معاونت:  
  روزشنبه یک شنبهپنج شنبه
  ساعت8 تا 148 تا 148 تا 14صفحه 1 از 11