• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران واحد ها

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس سقا صالحی امینی
  •   سمت :  مدیر طرح و توسعه
  •   رشته تحصیلی :  
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روز
  ساعت  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای حسن بطحایی
  •   سمت :  مدیر مالی
  •   رشته تحصیلی :  
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روز
  ساعتصفحه 1 از 11