• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     وام صندوق رفاه دانشجویی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  15 آذر 1397
تعداد بازدید  :  43


قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی :

جهت دریافت وام به امور دانشجویی یا دفتر معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

وام شامل دانشجویان ترم یک نیز میشود. برچسب ها :