• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     تعطیلی موسسه روز شنبه 16 بهمن
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  15 بهمن 1395
تعداد بازدید  :  424


دانشجویان گرامی؛ به دلیل افت فشار گاز و سرما، موسسه روز شنبه 16 بهمن ماه تعطیل میباشد.

انتخاب واحد به صورت اینترنتی در روز شنبه همچنان انجام خواهد شد. برچسب ها :