• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تغییر تاریخ امتحان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  5 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید  :  1,989


دانشجویان گرامی

جهت تغییر تاریخ امتحان، می توانند پس از اخذ موافقت همه دانشجویان کلاس و استاد درس مربوطه، از تاریخ ۹۵/۲/۷ الی ۹۵/۲/۳۰ به آموزش موسسه مراجعه نمایند. برچسب ها :