• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     آموزش و بهسازی منابع انسانی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  11,682

  • دانشجویان محترم جهت دریافت فرم های مورد نیاز به قسمت نیازمندی ها--->فرم ها، مراجعه کنید.