• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     موسسه آمل در راه توسعه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  9 مرداد 1398
تعداد بازدید  :  56


در پی عقد قرار داد همکاری علمی موسسه آموزش عالی آمل با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بازدید مدیر کل موسسات غیر انتفاعی کشور از موسسه آموزش عالی آمل گامی کلیدی و موثر در جهت آغاز توسعه روزافزون موسسه میباشد. برچسب ها :