• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     اساتید راهنمای دانشجویان ارشد برق
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  15 تیر 1396
تعداد بازدید  :  408


اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد برق (گرایش ­قدرت) ورودی95

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برق (گرایش قدرت) ورودی 95به شرح ذیل اعلام می­گردد:

ردیفنام و نام خانودگیشماره دانشجوییاستاد راهنما
1فاطمه سروی9513662009دکتر ادبی
2حامد نصرالهی9513642024دکتر ادبی
3حسن جعفری9513642007دکتر ادبی
4علی اکبر سلطانی9513642062دکتر ادبی
5حسن ذوالفقاری9513642011دکتر ادبی
6مرتضی اردشیر لاریجانی9513642003دکتر ادبی
7مجتبی پورصفر9513642006دکتر ادبی
8علیرضا مظفری شیرازی9513642066دکتر گرگانی
9میثم عارفی9513642016دکتر گرگانی
10مهدی رجبی9513642059دکتر گرگانی
11علی اصغر اسماعیل زاده9513642005دکتر گرگانی
12محمد مهری9513642068دکتر گرگانی
13علی اکبر کاظمی9513642019دکتر محسنی
14میلاد صیادی9513642015دکتر محسنی
15محمد صادق­ مهدی­پور9513642022دکتر محسنی
16محمد قنبری9513642065دکتر سرحدی
17عادل احمدی9513642002دکتر سرحدی
18رضا آذر9513642055دکتر سرحدی
19محسن اسدی9513642004دکتر سرحدی


 برچسب ها :