• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     هیات امنای موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  18 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  13,016

 • هیات محترم امناء موسسه آموزش عالی آمل (غیر دولتی-غیرانتفاعی) به شرح ذیل می باشد:

  •    جناب آقای حجه الاسلام محسن قدیر
  •    جناب آقای دکتر کوروش صدیقی
  •    جناب آقای غلامرضا کیانی
  •    جناب آقای لطف الله آجدانی
  •    جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •    جناب آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی
  •    جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی
  •    جناب آقای دکتر محمود شارع پور
  •    جناب آقای دکتر یوسفی


 برچسب ها :