• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     دفترچه تلفن موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  18 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  11,516

 ساختمان

اداری

طبقه اول
 

 

واحد آموزش

130آقای عمرانمدیر آموزش
132آقای دبیریکارشناس آموزش
133آقای صالحیکارشناس آموزش
134خانم کاوسیکارشناس آموزش
141 متصدی دبیرخانه
واحد پذیرش و فارغ التحصیلان135آقای صدیقیمدیر پذیرش
136خانم لسانیکارشناس پذیرش
واحد فناوری اطلاعات خانم زحمتکشمدیر فناوری اطلاعات
139آقای کاظمیکارشناس فناوری اطلاعات
مدیر امور اداری140آقای جعفرپور 
واحد امور مالی137آقای محمدیکارشناس امور مالی
138خانم اکبرنیاکارشناس امور شهریه
انبار161آقای احسانیمسئول انبار
نگهبانیآقای رجبینگهبان
طبقه دوم
 

حوزه معاونت

121آقای اصغر ملامحمدیمعاون آموزش
122آقای رجبیمعاون دانشجویی
123آقای صالحیمدیر توسعه
212آقای بطحائیمدیر امور مالی
طبقه سوم
 

حوزه ریاست

111دکتر صالحی عمرانریاست
401دکتر رنجبر نوعیمعاون اداری و مالی
113 حراست
114آقای خراسانیانمسئول دفتر
 

ساختمان آموزشی

طبقه دوم
اتاق اساتید211آقای حسین زادهاطلاعات اساتید
 

 

 

 

اتاق مدیران گروه

 

 

 

 

 

320آقای غفاری
318آقای عنایت تبارمدیر گروه 
214آقای برزگرمدیر گروه
270خانم طالشیانمدیر گروه
315خانم طوسیمدیر گروه
311آقای قاسم ملامحمدی
طبقه سوم
کتابخانه220خانم رجبیمسئول کتابخانه