• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ تقویم آموزشی ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1تقویم آموزشی

ترم بهمن 97 (نیمسال دوم 98-97)

17 مرداد 1394