• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ خوابگاه ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1خوابگاه برای متقاضیان انتخاب رشته

اطلاعات خوابگاه های دانشجویی

22 مرداد 1395
2خوابگاه دانشجویی

اطلاعات خوابگاه های دانشجویی

امکانات و تسهیلات موسسه

موسسه آموزش عالی آمل برای دانشجویان متقاضی ثبت نام در این موسسه امکانا ...18 مرداد 1394
صفحه 1 از 11