• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ ساختمان آموزشی ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1بهره برداری از ساختمان جدید آموزشی

با عنایات خداوند متعال، پروژه ...

16 مهر 1394