• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     هیات اجرایی جذب
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  6,664

  • هیات محترم جذب موسسه آموزش عالی آمل (غیر دولتی-غیرانتفاعی) به شرح ذیل می باشد:     برچسب ها :