• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اساتید راهنمای دانشجویان ارشد برق 97
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  16 مهر 1398
تعداد بازدید  :  212


اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد برق  ورودی97

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ورودی 97 به شرح ذیل اعلام می­گردد:

ردیفنام و نام خانوادگی دانشجوشماره دانشجوییاستاد راهنما
1سید مجید هاشمی9713642021دکتر ادبی
2ولی الله نصرالهی9713642020دکتر ادبی
3بهزاد درویش9713642009دکتر ادبی
4علی کاظمی9713642017دکتر گرگانی
5امیر سلیمان تبار9713642013دکتر گرگانی
6حجت اله قلی زاده9713642016دکتر گرگانی
7سهیل عسگری9713642015دکتر ملک زاده
8رضا آبار9713642001دکتر ملک زاده
9پوریا پولایی9713642006دکتر ملک زاده
10رحیم طالبی9713642022دکتر ملک زاده
11امیرحسین رحمانی9713642010دکتر ملک زاده
12محمدرضا باباگلی9713642003دکتر محسنی
13پوریا کیاپور هاره9713642019دکتر محسنی
14ابوالقاسم خادم پور9713642008دکتر محسنی
15عبدالرضا کریم تبار9713642018دکتر محسنی
16سید حامد عابدین خواه9713642014دکتر محسنی

  برچسب ها :