• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اطلاعیه دورکاری
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  1 آذر 1399
تعداد بازدید  :  130


اطلاعیه دورکاری:

 با توجه به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، موسسات ملزم به ارایه کار مجازی (از 1 الی 13 آذر) می باشند. لذا دانشجویانی که طی این بازه زمانی کار اداری دارند، ازمراجعه حضوری اجتناب نموده، باتوجه به نوع آن به آدرس های مندرج در جدول زیر ایمیل ارسال نمایند.

متذکر می شود تنها طی این بازه درخواست های مجازی مورد پذیرش است. تنها درصورت تمدید این بازه توسط ستاد، مجددا این امکان برقرار خواهد شد.

نوع کارآدرس پست الکترونیک
امور مالی و شهریه

omur.mali@amol.ac.ir

امور آموزشی

omur.amuzeshi@amol.ac.ir

امور فارغ التحصیلی، نظام وظیفه

omur.fareghotahsili@amol.ac.ir

امور تاییدیه تحصیلی و سجاد

omur.sajad@amol.ac.ir

امور دانشجویی، دبیرخانه و کمیسیون

omur.daneshjue@amol.ac.ir برچسب ها :