• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اطلاعیه مالی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  15 شهریور 1399
تعداد بازدید  :  148


از کلیه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور درخواست میگردد با در دست داشتن مستندات مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه 99 به واحد امور مالی (سرکار خانم مهندس طالشیان) مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی فوق، موسسه مسوولیتی برعهده نخواهد داشت.

روابط عمومی موسسه غیرانتفاعی آمل برچسب ها :