• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اعلام اساتید راهنمای دانشجویان ارشد برق
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  7 تیر 1397
تعداد بازدید  :  1,379


اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برق (گرایش قدرت و کنترل) ورودی 96 به شرح ذیل اعلام می­گردد:

ردیفنام و نام خانودگیشماره دانشجوییاستاد راهنما
1محمدرضا شاه­زیدی9613642025دکتر ادبی
2رامین خزایی­پول9613642006دکتر ادبی
3سعید اکبرپور9613642004دکتر ادبی
4سید حسن ارشادی9613642002دکتر گرگانی
5محمد عباس­زاده9613642013دکتر گرگانی
6محسن فضلی9613642017دکتر گرگانی
7نورالله روستایی9613642009دکتر گرگانی
8وحید علیزاده9613642015دکتر گرگانی
9رضاعلی اسدی9613642003دکتر گرگانی
10زهرا مخته­زاده9613662007دکتر ساداتی
11رضا مرادی9613662008دکتر ساداتی


 برچسب ها :