• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     انتخاب رشته-محل های تکمیل ظرفیت ارشد
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 بهمن 1396
تعداد بازدید  :  1,335


به اطلاع فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی که علیرغم شرکت در آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396، موفق به اخذ پذیرش در نیمسال اول نشده اند، میرساند:

در صورتی که متقاضی شرکت در مرحله دوم تکمیل ظرفیت پذیرش این آزمون میباشند، میتوانند با مراجعه به سامانه انتخاب رشته این مرحله از روز سه شنبه مورخ 17 بهمن لغایت روز شنبه مورخ 21 بهمن، نسبت به انتخاب رشته محل های تعیین شده اقدام نمایند.

با توجه به زمان شروع تحصیل نیمسال دوم و زمان فرایند گزینش ، این مهلت زمانی قابل تمدید نخواهد بود.

فهرست رشته محل های موسسه آموزش عالی آمل به شرح زیر میباشد:

ردیفدوره تحصیلیکد محل تحصیلنام دانشگاه یا موسسه محل تحصیلعنوان رشته/گرایش
1غیر انتفاعی12944موسسه غیر انتفاعی آملمدیریت آموزشی
2غیر انتفاعی12972موسسه غیر انتفاعی آملآموزش و بهسازی منابع انسانی
3غیر انتفاعی14953موسسه غیر انتفاعی آملمدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
4غیر انتفاعی15287موسسه غیر انتفاعی آملمدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
5غیر انتفاعی15318موسسه غیر انتفاعی آملمدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

 

  برچسب ها :