• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     بازه مجاز برای دفاع از پایان نامه ارشد
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  27 خرداد 1395
تعداد بازدید  :  2,372


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بر اساس قوانین و مقرات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از تصویب موضوع پیشنهاد پایان نامه (پروپزال) باید فاصله شش ماه رعایت شود. بدین معنی که دانشجو پس از گذشت شش ماه از تاریخ دفاع پروپزال مجاز به دفاع از پایان نامه می­ باشد. چنانچه پایان مهلت زمانی اخیر در نیمسال بعدی اتفاق افتد، نیمسال جدید محسوب شده و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه متعلقه می­ گردد. لذا توصیه می­ شود جهت ارائه پروپزال در زمان مقرر اقدامات لازم به عمل آورده شود. در غیر این صورت هر گونه عواقبی متوجه دانشجو می­ گردد. برچسب ها :