• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     برنامه کلاسی دانشجویان ترم اول
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  3 مهر 1396
تعداد بازدید  :  2,906


قابل توجه دانشجویان ترم اول
جهت دریافت برنامه هفتگی کلاسهای خود کلیک کنید.

ردیفرشته و مقطعفایل برنامه کلاسها جهت دانلود
1کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تولید و عملیات-مدیریت دولتی دانلود کنید
2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت پروژه-تجارت الکترونیک دانلود کنید
3کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانلود کنید
4کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانلود کنید
5کارشناسی ارشد حسابداری دانلود کنید
6کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانلود کنید
7کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانلود کنید
8کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانلود کنید
9کارشناسی حسابداری دانلود  کنید
10کارشناسی مدیریت بازرگانی دانلود  کنید
11کارشناسی روانشناسی دانلود  کنید
12کارشناسی ناپیوسته معماری دانلود  کنید
13کارشناسی ناپیوسته الکترونیک دانلود  کنید
14کاردانی معماری دانلود  کنید
15کاردانی الکترونیک دانلود  کنید


 برچسب ها :