• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تاریخ امتحانات نیمسال اول 95-94
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  13 آذر 1394
تعداد بازدید  :  2,833


دانشجویان محترم می توانند با ورودبه سیستم آموزش موسسه، ضمن اطلاع از تاریخ امتحانات پایان ترم، به منظور تغییر تاریخ امتحانات به آموزش موسسه مراجعه نمایند. برچسب ها :