• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی (نیمسال دوم 1400-1399)
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  21 بهمن 1399
تعداد بازدید  :  499


ترم بهمن 99 (نیمسال دوم 1400-1399)

پرداخت علی الحساب شهریه: 99/11/24
انتخاب واحد :99/11/25   الی  99/11/30
حذف و اضافه :99/12/02  الی   99/12/04
شروع کلاس ها : 99/11/30
پایان کلاس ها :1400/04/01
شروع امتحانات :1400/04/01
پایان امتحانات:1400/04/14


 برچسب ها :