• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تمدید انتخاب واحد. ترم تابستان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  31 تیر 1397
تعداد بازدید  :  1,048


دانشجوی گرامی انتخاب واحدترم تابستان97 تاتاریخ3/5/97 تمدیدشد.موسسه آمل برچسب ها :