• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     دریافت وام دانشجویی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  13 آذر 1394
تعداد بازدید  :  1,998


قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز در دو نیمسال از وام دانشجویی برخوردار گردند. مشروط بر اینکه در ترم گذشته تحصیلی مشروط تحصیلی نباشند (معدل کمتر از 12).

برای نیمسال اول دانشجویان از 15 مهر جهت دریافت وام با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.

برای نیمسال دوم دانشجویان متقاضی از 25 بهمن ماه به امور دانشجویی جهت دریافت وام مراجعه نمایند.


مدارک مورد نیاز:

  1. فرم های تکمیل شده وام(می توانید از همین صفحه دانلود نمایید)
  2. سند تعهد محضری: متعهد کارمند دارای  حکم کارگزینی

 

  • شماره حکم کارگزینی درسند قید شود.
  • دانشجویانی که برای بار دوم وام می گیرند نیاز به تهیه سند محضری ندارند.


برای درخواست وام باید فرم های زیر را تکمیل نمایید و سپس به امور دانشجویی موسسه مراجعه نمایید:

فرم های درخواست وام

فرم شماره 3 (تعهد نامه)

 دانلود(PDF)

فرم شماره 7 (فرم مشخصات دانشجوی متقاضی وام)

دانلود(PDF)

فرم شماره 1/7 (فرم درخواست وام شهریه)

دانلود(PDF)