• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     دریافت کارت ورود به جلسه امتحان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  5 دی 1397
تعداد بازدید  :  1,765


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند
جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به سامانه آموزشی مراجعه نمایید
تسویه مالی و دریافت کارت ورود به جلسه پیش از بازه امتحانات الزامیست.
عدم حضوردر جلسه امتحان، به منزله حذف درس خواهد بود.
آموزش موسسه آمل برچسب ها :