• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     زمان ارائه سمینار دانشجویان ارشد
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  30 فروردین 1396
تعداد بازدید  :  2,542


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق(کنترل و قدرت) ورودی 94

دومین نوبت زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نود و چهار مهندسی برق (کنترل و قدرت) با کسر یک نمره به شرح ذیل می‌باشد:

  • دانشجویان تحت راهنمایی دکتر قاسمی: یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت (24/02/96) ساعت هشت صبح در دانشگاه آمل
  • دانشجویان تحت راهنمایی دکتر ساداتی: یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت (24/02/96) ساعت نه صبح در دانشگاه آمل
  • دانشجویان تحت راهنمایی دکتر رنجبرنوعی: یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت (24/02/96)  ساعت ده صبح در دانشگاه آمل
  • دانشجویان تحت راهنمایی دکتر خسروی: یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت (24/02/96) ساعت دوازده و نیم در دانشگاه آمل
  • دانشجویان تحت راهنمایی دکتر ادبی: پنجشنبه چهارم خرداد (04/03/96) ساعت یازده در دانشگاه آمل
  • دانشجویان تحت راهنمایی دکتر گرگانی: پنجشنبه چهارم خرداد (04/03/96) ساعت یک بعد از ظهر در دانشگاه آمل

  برچسب ها :