• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  12 شهریور 1397
تعداد بازدید  :  2,005


   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

 

تسویه و درخواست مالی:97/06/15  
پرداخت علی الحساب شهریه:97/06/16  الی  97/06/17
انتخاب واحد :97/06/18   الی  97/06/22
حذف و اضافه :97/07/02  الی   97/07/05
انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر:
شروع کلاس ها : 97/06/24
پایان کلاس ها :97/10/20
حذف تک درس:
شروع امتحانات :97/10/22
پایان امتحانات:97/11/04
ثبت نام دانشجوی مهمان:

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید برچسب ها :