• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     شناسه موردنیاز ورود به جلسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  15 دی 1399
تعداد بازدید  :  347


 

جدول شماره یک: مخصوص مقاطع (کاردانی و کارشناسی) غیر از کارشناسی ارشد

<<این جدول براساس نام استاد مرتب سازی شده است>>

<<شناسه را در سامانه تایپ کنید (صفحه کلید انگلیسی باشد)>>

ردیفنام استاد سرکار خانم/جناب آقای شناسه یا آدرس
1احسانی- رامینaey-6wz-ckp
2اعظمی  قادیکلایی- وحیدegt-4zd-jnw
3اکبری- حامد2fu-p2c-kra
4اکبری- محمدعلیvvw-nej-fw2
5امیری پیجاکلائی- احمدj4v-3r3-7w4
6ایزدی- رضاdyc-cdm-g9j
7برزگر- قدرت الهfny-yzq-fz7
8برسان- نسترن7pa-7hh-tkn
9برگ بید-سمیهdyt-3yn-24z
10برهانی فر- هادی3mq-nnd-eau
11بطحایی-محمدحسنywy-3qw-ptz
12پروین- مریم4u9-dxc-gy3
13جعفری- بهنامj9r-tfz-rau
14حجازی نیاکی- سیده مهشیدxy6-ewq-khf
15حسین پور- عابدaut-zdg-h2n
16حسین زاده امیردهی- محمد4nr-rx6-haw
17حسینی- عاصفهvqr-dav-3py
18حسینی کوچکسرایی- سید هادی4xu-pg2-kg3
19دشتی- علیc24-gkt-zk3
20دواتگر- احمد6gt-e9j-y7x
21رجبی- مهدی6xq-rry-n2w
22رجبی- مهدیهed9-rdg-2ay
23رجبی-علی حسنjxe-xdg-y99
24رحیمی مقدم- کامران2fq-qwq-g2x
25رزاقی- مصطفیgd7-22f-2e4
26رستگار ثمرین- زینبw7c-t7w-aaw
27رضوی- نسرین7yc-djz-t97
28رنجبرنوعی-ابوالفضل3wf-yzm-zjj
29 زاهدی-مریمe4w-n4m-z74
30زحمتکش- فرزانه43m-46h-6cn
31صادق پور- مریمqmk-yth-kkj
32صالحی امینی- حامد49p-haq-t2x
33صالحی امینی-سقا7qa-nug-nd2
34صالحی عمران- نیماfc9-p3f-dva
35صالحی عمران-ابراهیمjxp-p2d-m4j
36صدیقی- بهادر67n-2gp-2nq
37صدیقی-کوروشzke-p2e-gpq
38صفار حیدری ثابت- حجتmjm-wtz-3gu
39طالشیان- طاهرهtuc-qu2-nwc
40عزیزی-مصطفیkd4-49q-3dm
41علی اکبرنیا عمران- مهدیtac-6dj-nez
42عنایت تبار- محمد2qg-ga9-ce9
43غفاری- وحیدmkh-3zm-nzz
44فرشیدفر- علی6mz-qw7-qjc
45فیروزی- محمدصادقzhe-3d4-kdq
46قاسمی- قربانczt-jj3-3tt
47قدیر-محسنny7-j6z-3mk
48کشتکار- احمدرضاywn-44w-qfh
49کشتکارملکی-جعفرcex-uyh-tq2
50محمدیان- معصومهtt6-pg6-ppe
51مستانی شیرازی- علی اکبرjr7-me2-ur9
52مسلمان- مهساeuu-t7h-khz
53ملا محمدی- قاسم4kf-9d7-ywg
54ملامحمدی عمران- اصغرacx-wtu-mkd
55نائیجی- علیt4x-gjn-qgk
56نیک پور- مهدیy4e-nw9-nqp
57هارونکلایی- کاظمfm3-jc6-2f2
58یوسفی-فاطمهacc-23z-n22

 

جدول شماره دو: مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

<<این جدول براساس نام استاد مرتب سازی شده است>>

<<شناسه را در سامانه تایپ کنید (صفحه کلید انگلیسی باشد)>>

شناسه یا آدرسنام درسکد درسنام استاد
ck3-wv7-2phکنترل عصبی6640احمدیان-نرجس
pje-4fd-qnzکنترل محرکه هاي الکتريکي6408احمدیان-نرجس
6jp-quj-mk4مراتب اجرایی ساختمان5921احمدنژادکریمی- مجید
9av-de4-kayحقوق معماری ارشد5923احمدنژادکریمی- مجید
37v-6fn-f7rطرح معماری ارشد(3)5924احمدنژادکریمی- مجید
odv-nrw-ufjبهسازي سازماني OD4214امام قلیزاده – سعید
aeq-2z4-4atتجارت و بازاريابي الکترونيکي پيشرفته16001امام قلیزاده – سعید
2dm-27f-m3yحسابرسي پيشرفته2405برزگر- قدرت اله
qjw-zj9-jqqحسابداري مديريت2403برزگر- قدرت اله
acc-gzc-njeتصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه گذاری2410برزگر- قدرت اله
1zn-3ew-49eتئوري حسابداري 12402برگ بید- احمد
33c-m4t-j7wمباحث جاري در حسابداري2409برگ بید- احمد
fav-hvx-xegنظريه ها و روشهاي طراحي5903خاکی- مازیار
wm7-cvh-pyhبرنامه دهی و روش های طراحی5917خاکی- مازیار
d62-3xx-crnسير انديشه هاي معماري5901ذال – محمدحسن
pwk-fqk-fvdروش تحقيق معماري5902ذال – محمدحسن
rxx-9wn-h6uروش تحقیق و تدوین پایان نامه5916ذال – محمدحسن
4mt-vcd-c66سازه هاي سنتي5910ذال – محمدحسن
u9c-cnf-6xnخاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر5915ذال- محمدحسن
zz6-2yw-weeرفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي3403رضوی- سید حمید رضا
ejy-nzc-te7رهبري و مديريت پروژه پيشرفته19004رضوی- سید حمید رضا
w3x-ypk-6cjآموزش و بهسازي منابع انساني در کشورهاي پيشرفته4211رضوی- سید حمید رضا
6zx-ugu-yazمديريت منابع انساني4201رضوی- سید حمید رضا
6px-62n-yntمدیریت منابع انسانی پیشرفته35027رضوی- سید حمید رضا
k3y-h4a-f67مديريت انتقال فن اوري35013رضوی- سید حمید رضا
erp-ev2-7vrمديريت منابع سازماني ERP35001رمضانی- ایوب
qdz-ug6-7qxنظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته35031رمضانی- ایوب
k7p-drp-q99اصول برنامه ريزي آموزشي3401صالحی عمران- ابراهیم
7v3-qj4-3ytمکاتب فلسفی و آراء تربیتی3409صفار حیدری ثابت- حجت
nag-zp7-zwfکنترل مدرن6401طالشیان-طاهره
4ex-nm9-9pxکنترل فازی6611طالشیان-طاهره
rd2-cxk-c2wشناسایی سیستم6609طالشیان-طاهره
tek-7r6-crcبودجه بندي و مديريت مالي3410عزیزی- مصطفی
gc6-wt4-ugpآمار استنباطي پيشرفته4205عزیزی- مصطفی
ppu-ajv-x96تئوري هاي سازماني مديريت3402عزیزی- مصطفی
hfx-r9a-hk7کاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي3404عزیزی- مصطفی
acc-mhj-pweآمار4221عزیزی- مصطفی
xxd-tne-nm3مديريت پروژه5911علی اکبرنیا عمران – مهدی
jpy-tgc-zeqمديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الکترونيکي16004علی اکبرنیا عمران- مهدی
t7g-3du-ataکنترل و زمان بندي پروژه19001علی اکبرنیا عمران- مهدی
jzm-ndn-t4vمديريت ريسک پروژه19003علی اکبرنیا عمران- مهدی
1k6-kmd-pnuطرح معماري(1)5904علیجان پور اطاق سرا- حسین
1mu-nur-ww9طرح معماری ارشد(1)5918علیجان پور اطاق سرا- حسین
6dy-c24-x4mتحليل آماري پيشرفته2340قاسمی- قربان
nng-vz3-6vqآموزش ازراه دوروکاربردآن درآموزش وبهسازي منابع انساني4212کرمخانی- زینب
6qu-6w2-vjaمدیریت نیروی انسانی3411کرمخانی- زینب
73k-39p-njrطراحي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت4204کرمخانی- زینب
acc-pcc-xfxطراحی آموزش4223کرمخانی- زینب
2-f-2ha-u3wمباحث ویژه در برق قدرت 2 (ادوات FACTS)6433گرگانی- خلیل
uex-u4q-wkuکنترل توان راکتيو6435گرگانی- خلیل
acc-pgj-nt3روش تحقیق4222محمدیان- معصومه
thp-pdf-jkkروش ها و فنون تدریس4234محمدیان- معصومه
9qy-xck-dr4مديريت استراتژيک  صنعتي پيشرفته35005مستانی شیرازی- علی اکبر
r66-6hp-29yطراحي ومديريت کسب و کار الکترنيکي16002مستانی شیرازی- علی اکبر
t4x-hwy-kpxتحليل آماري35004مستانی شیرازی- علی اکبر
acc-9yd-9jfروش تحقیق پیشرفته35017مستانی شیرازی- علی اکبر
acc-u2a-74yتحقیق در عملیات35018مستانی شیرازی- علی اکبر
acc-cvk-gf6تحقیق در عملیات پیشرفته35009مستانی شیرازی- علی اکبر
acc-mty-auhمبانی سازمان و مدیریت35026مستانی شیرازی- علی اکبر
6j4-ht3-pfvمباحث ویژه در برق قدرت ۱ (انرژی های نو)6404موسی زاده-سیدیوسف
d3z-4hp-7wwقوانين و مسائل حقوقي تجارت و بازاريابي الکترونيکي16003مولانی- محمد
wxn-v7g-upkبرنامه ريزي و کتنرل توليد و موجوديها35012مولانی- محمد
jg7-nwd-gdaمديريت هزينه پروژه19002وحیدی- جواد
3ff-wan-374اخلاق و احکام کسب و کار35030وحیدی- جواد برچسب ها :