• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  13 آذر 1394
تعداد بازدید  :  3,756


«مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد»

ردیف

نوع مدرک

تعداد

1

کپی شناسنامه تمامی صفحات   

4 سری

2

کپی کارت ملی پشت و رو

4 سری

3

اصل گواهی موقت یا دانشنامه مقطع کارشناسی و کاردانی

 (درصورت آماده نبودن مدرک،گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی ارائه گردد)

4

کپی کارت پایان خدمت هوشمند 2 سری (برادران)

(درصورت نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی به علاوه2 سری کپی از آن ارائه گردد)

5

تاییدیه تحصیلی  مقطع کارشناسی و کاردانی

 

6

ریزنمرات مقطع کارشناسی و کاردانی

 

7

عکس 4×3 جدید پشت نویسی شده

6 قطعه

 

«مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان  کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته»

ردیف

نوع مدرک

تعداد

1

کپی شناسنامه تمامی صفحات   

2 سری

2

کپی کارت ملی پشت و رو

2 سری

3

اصل گواهی پیش دانشگاهی و ریز نمرات

 

4

کپی  گواهی پیش دانشگاهی و ریز نمرات

2 سری

5

اصل گواهی دیپلم و ریز نمرات

 

6

کپی گواهی دیپلم و ریز نمرات

2 سری

7

عکس 4×3 جدید

6 قطعه برای دختران و 12 قطعه برای پسران

 

« مدراک لازم جهت ثبت ناماز پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته»

ردیف

مدرک

1

اصل‌‌مدرك ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جدید دریكی‌ از شاخه‌های‌ كاردانش‌ یافنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن كلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزی و كارآموزی حداكثر تاپایان‌ شهریورماه‌ 1391.

2

اصل‌ مدرك‌ دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌ قدیم‌ ( هنرستان‌ ) مبنی‌ بر گذراندن‌ كلیه‌ دروس‌چهارساله.

3

اصل‌ شناسنامه‌ و دوبرگ‌ فتوكپی‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن.‌

4

6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ درسال‌جاری.

5

فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی.

6

داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركی‌ راكه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند 3-2 مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1391مشخص‌ كند، ارائه‌ نمایند.

7

كسانی كه با سهمیه ایثارگران در آزمون پذیرفته‌شده‌اند باید برابر ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه‌های مذكور به شرح ذیل اقدام نمایند.

8

معرفی‌نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان بسیج مستضعفین) و یا اداره كل امور اداری وزارت جهاد كشاورزی با امضاء و مهر هر یك از روسای ارگانهای مذكور كه در آن قید شده باشد( كه تا قبل از ترم دوم ازطریق ارگانهای ذیربط به مؤسسات ذیربط ارسال خواهد شد)، داوطلب باتوجه به ماده 1 و تبصره‌های چهارگانه آن در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه