• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدارک لازم ثبت نام کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته،ارشد)
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 شهریور 1397
تعداد بازدید  :  2,304


 

مدارک ثبت نامی مقطع کاردانی

 

1-اصل گواهی موقت پایان تحصیلات سوم متوسطه+3سری کپی

2-اصل ریزنمرات(کارنامه) سال سوم متوسطه +3سری کپی

3-کپی شناسنامه از تمام صفحات 3سری

4-کپی کارت ملی 3 سری

5-عکس  6قطعه

 

مدارک ثبت نامی مقطع کارشناسی ناپیوسته

 

1-اصل گواهی موقت پایان تحصیلات مقطع کاردانی+3سری کپی(در صورت آماده نبودن مدرک تحصیلی گواهی فراغت از تحصیل ارائه گردد.)

2-کپی شناسنامه از تمام صفحات 3سری

4-کپی کارت ملی 3 سری

5-عکس  6 قطعه

6-اصل لغو معافیت تحصیلی مقطع کاردانی برای دانشجویان پسر مشمول خدمت وظیفه عمومی+3سری کپی

7-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت هوشمند  3سری

 

مدارک ثبت نامی مقطع کارشناسی پیوسته

 

1-اصل گواهی موقت پایان تحصیلات  پیش دانشگاهی و سوم متوسطه+3سری کپی از هر  کدام

2-اصل ریزنمرات(کارنامه) پیش دانشگاهی و سال سوم متوسطه +3سری کپی از هر کدام

3-کپی شناسنامه از تمام صفحات 3سری

4-کپی کارت ملی 3 سری

5-عکس  6قطعه

 

مدارک ثبت نامی مقطع کارشناسی ارشد

ردیفمدرکتعداد
1عکس6 قطعه
2کارت ملی3 سری کپی
3شناسنامه از تمام صفحات3 سری کپی
4اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت مقطع کاردانی3 سری کپی
5اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت مقطع کارشناسی3 سری کپی
6اصل لغو معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی برای دانشجویان پسر مشمول خدمت وظیفه عمومی3 سری کپی
7کارت پایان خدمت یا معافیت هوشمند برای دانشجویان پسر3 سری کپی


 برچسب ها :