• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  13 شهریور 1395
تعداد بازدید  :  3,933


 

مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

1- کپی شناسنامه از تمام صفحات  4 سری

2- کپی کارت ملی  4سری

3- عکس 6 قطعه  (پشت نویسی شود)

4- اصل گواهی موقت یا دانشنامه مقطع کارشناسی و کاردانی + سه سری کپی از آن

(درصورت آماده نبودن مدرک،گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی ارائه گردد)

5- تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی و کاردانی

6- کپی کارت پایان خدمت هوشمند 2 سری (برادران)

(درصورت نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی به علاوه 2 سری کپی از آن ارائه گردد)

 


 

مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)

1-کپی شناسنامه از تمام صفحات   4سری

2-کپی کارت ملی   4سری

3-عکس 6قطعه (پشت نویسی شود)

4-اصل گواهی موقت یا دانشنامه مقطع کاردانی + سه سری کپی از آن

(در صورت آماده نبودن مدرک کاردانی،گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی ارائه گردد.)

5-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی

6-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت هوشمند  2سری (برادران)

(در صورت نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی  به علاوه 2 سری کپی از آن ارائه گردد.)

 


 

مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کاردانی

1- کپی شناسنامه از تمام صفحات  4 سری

2- کپی کارت ملی  4سری

3- عکس 6 قطعه  (پشت نویسی شود)

4- اصل گواهی موقت پایان تحصیلات سوم متوسطه + 3 سری کپی از آن

5- ریزنمرات سوم متوسطه + 3سری کپی از آن

6-درخواست تاییدیه تحصیلی سوم متوسطه از اداره پست برچسب ها :