• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مراجعه به معاونت دانشجویی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  5 آذر 1396
تعداد بازدید  :  1,342


قابل توجه دانشجویان محترم:

کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری متاهل شده اند به معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

کلیه دانشجویانی که در پیاده روی کاروان اربعین حسینی شرکت کرده اند به معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. برچسب ها :