• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مهلت تقاضای وام دانشجویی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  20 بهمن 1394
تعداد بازدید  :  3,213


قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام

حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 94/11/29 فرصت دارند مدارک خود را به امور دانشجویی تحویل دهند.

تاریخ مذکور قابل تمدید نمی باشد.

برای درخواست وام باید فرم های زیر را تکمیل نمایید و سپس به امور دانشجویی موسسه مراجعه نمایید:

فرم های درخواست وام

فرم شماره 3 (تعهد نامه)

دانلود (PDF)

فرم شماره 7 (فرم مشخصات دانشجوی متقاضی وام)

دانلود (PDF)

فرم شماره 1/7 (فرم درخواست وام شهریه)

دانلود(PDF)

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آمل برچسب ها :