• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     جداول شهریه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  12 مهر 1395
تعداد بازدید  :  4,289


شهریه دانشجویان ورودی 94

گروه آموزشيشهريه ثابت هر نيمسالشهريه متغير هر واحدشهريه هر واحد پايان نامه‌
نظريآزمايشگاهي و كارگاهي
علوم انسانی6080625110097533781254214725
سایر گروههای آموزشی6756250126312533781254214725

 

شهریه دانشجویان کاردانی. کارشناسی. کارشناسی ناپیوسته ورودی 95

گروه آموزشیشهریه ثابت  شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی،کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه هر واحد پروژه و کاراموزی
عمومیپایه   (نظری)اصلی و تخصصی (نظری)
علوم انسانی4,222,656202,688304,031320,922253,360844,531
فنی و مهندسی5,320,547202,688304,031371,594304,031844,531
سایر گروههای آموزشی4,560,469202,688304,031371,594304,031844,531

لیست شهریه ثابت

سال ورودکاردانی انسانیکاردانی فنیکارشناسی انسانیکارشناسی فنیکاردانی هنرکارشناسی ناپیوسته انسانیکارشناسی ناپیوسته فنی
86945,0001,260,0001,070,0001,450,000_970,000_
871,050,0001,400,0001,200,0001,600,000_1,070,0001,450,000
881,155,0001,540,0001,320,0001,760,000_1,177,0001,595,000
891,155,0001,540,0001,320,0001,760,000_1,177,0001,595,000
901,655,0002,040,0001,820,0002,260,000_1,677,0002,095,000
911,903,2502,346,0002,093,0002,599,0002,282,7501,928,5502,409,250
922,500,0003,150,0002,500,0003,150,0002,700,0002,500,00031,500,000
933,125,0003,937,5003,125,0003,937,5003,375,0003,125,0003,937,500
943,671,8754,626,5633,671,8754,626,5633,965,6253,671,8754,626,563
954,222,6565,320,5474,222,6565,320,5474,560,4694,222,6565,320,547
شهریه معرفی به استاد نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر

ترم تابستان شهریه ثابت نصف میشود.

 

  برچسب ها :