• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کدرشته محل های ارشد جهت انتخاب رشته
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  10 شهریور 1400
تعداد بازدید  :  255


کد رشته های مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی آمل  ورودی مهر 1400 جهت انتخاب رشته داوطلبین محترم

 

حسابداری(14558)

مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی(15137)

مدیریت صنعتی ـ تولید و عملیات(15568)

مدیریت صنعتی ـ مدیریت پروژه(15598)

مهندسی معماری(25422)

مهندسی برق ـ سیستم‌های قدرت(19586)

مهندسی برق ـ کنترل(19918)

مدیریت آموزشی(12891)

آموزش و بهسازی منابع انسانی(12928)

  برچسب ها :