• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کدرشته های کارشناسی ارشد موسسه آمل
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  19 تیر 1398
تعداد بازدید  :  846


پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آمل
موسسه آمل در کدرشته های زیر در مهرماه 98 دانشجو می پذیرد.

 

ردیفرشته های کارشناسی ارشدکدرشته
1مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه15602
2مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک15159
3مدیریت صنعتی – تولید و عملیات15570
4مدیریت آموزشی13040
5حسابداری14564
6مهندسی برق – کنترل21033
7مهندسی برق – سیستم های قدرت19681
8آموزش و بهسازی منابع انسانی13073
9مهندسی معماری25825

 

آدرس موسسه: بلوار طالب آملی ـ خیابان فیاض بخش (1/22) پلاک 20

آدرس سایت : amol.ac.ir                 پست الکترونیکی : info@amol.ac.ir

تلفن تماس: 94-44152691-011    دورنگار: 44229764-011 برچسب ها :