• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کدرشته های کارشناسی پیوسته موسسه آمل
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  20 مرداد 1398
تعداد بازدید  :  545


علوم انسانیعلوم ریاضی و فنی
19940حسابداری19933معماری داخلی
19941روانشناسی19934مهندسی برق
19942علوم تربیتی19935مهندسی صنایع
19943مدیریت بازرگانی19936مهندسی عمران
19944مدیریت صنعتی19937مهندسی کامپیوتر
19945مدیریت کسب و کارهای کوچک19938مهندسی معماری
19939کاردان فنی عمران


 برچسب ها :