• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه های تدریسی مجازی اساتید
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  3 اردیبهشت 1399
تعداد بازدید  :  1,177


دانشجوی محترم توجه شما را به لینک گروه های تدریسی مجازی اساتیدتان در تلگرام و واتس اپ جلب مینماید. لطفا  با کلیک روی لینک در این گروه ها عضو شوید.

 

نام استادنام درسلینک پیام رسان
حسینی- عاصفهروانشناسی تبلیغات و رسانهhttps://t.me/ravanshenitablighatdrhosseini
مشاوره شغلی و تحصیلیhttps://t.me/moshavereshoghlitahsili
آسیب کودک و نوجوانhttps://t.me/joinchat/ELX0NBpEOEbQWYSksxakTg
آسیب شناسی اجتماعیhttps://t.me/asibejtemaeidrhosseini
پایان نامهhttps://t.me/joinchat/DyCN0xwpj2E4vQbbepykGw
طالشیان- طاهرهکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/CrQu8qDTPUt2UUG5ZxViMl
جعفری- بهنامکلیه دروسhttps://t.me/joinchat/BbMSCh0DouOLAWeOBV7tuw
مسلمان- مهساروانشناسی عمومی ۲https://t.me/joinchat/BqSXsRe0C9x8pgezgMqoJg
روانسنجیhttps://t.me/joinchat/ELX0NBPMcyaZoffKr4cQKQ
واحد پژوهشhttps://chat.whatsapp.com/Ia3ty1FTwQ655O9JrJtIry
آزمون های روانشناختی ۱https://chat.whatsapp.com/Fb6drVEpbpEAIhcaDk9tlL
شفیق- محمد 

آموزه های روانشناختی در حدیث و قران۲

https://chat.whatsapp.com/J3mwqcoFy7WKkOMnanq0JZ
احمدنژاد- مجیدکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/EYbW9CaDQuk17gBrNG6xRb
حسینی کوچکسرایی – هادیمباحث جاری در حسابداریhttps://t.me/joinchat/JgiOfByIh2a2yGI1IdTCqQ
حسابداری موارد خاصhttps://t.me/joinchat/Ic6t8hX5u63tpB9nijnoUg
پیشرفته1https://t.me/joinchat/Jt7WYxzgmn4D-aq5WSBp2w
سیستم های اطلاعاتی حسابداریhttps://t.me/joinchat/BpdIRRV4Afqx8H5vcqL45w
مدیریت مالیhttps://t.me/joinchat/BoQPWw8LyHqphv-Vfc0SZw
حسابداری صنعتی ۳https://t.me/joinchat/FF9l7Bpf2xrosvvATFtwcg
گروه مبانی کامپیوترhttps://t.me/joinchat/KBIJAhgWKELJfVOMQ5GieA
نیک پور- مهدیفیزیکhttps://chat.whatsapp.com/CJBhTuWfp1FLRyxO5tYsbd
پروین- مریمدانش خانواده و جمعیت

آقایان

https://chat.whatsapp.com/IlcDFqwSZ560qP8n0qGiAF
دانش خانواده و جمعیت

بانوان

https://chat.whatsapp.com/GDG9g0lMVgYHgeJunEB236
زن در توسعهhttps://chat.whatsapp.com/JEuqMwuWY5R3aPs0ecSI0W
عنایت تبار- محمدکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/JnH79Qh3CIP7iXKnVuOI1i
رستگار- زینبکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/EuFSgkWJlnk7QBsEJQ4Omv
رضوی- نسرینکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/HaSV0m0n41J3qiusiaon8i
صادق پور- مریمرشد ۲https://chat.whatsapp.com/DKa8v3l3BpVFbiwxGp6wy8
روان شناسی تجربیhttps://chat.whatsapp.com/DvnpW0hvdocGLSyTsK9ysZ
غفاری- وحیدحسابرسی 2https://chat.whatsapp.com/BGCdnK6bQVC9tSUFCKrTQj
مالیاتی 2https://chat.whatsapp.com/KWTHX5Q2pSH9qVyuwaOUBn
مکاتبات تجاری وگزارش نویسhttps://chat.whatsapp.com/D1MjiAoIpRPGvFm0W1zlsQ
زبان تخصصی 1https://chat.whatsapp.com/CdvgerhzJwcKdIgHUL2U7k
بهایابی 2https://chat.whatsapp.com/KP7Ej84HjvDJX0dduzarPL
مالی 1https://chat.whatsapp.com/JZ5Xfl8I8iO8lqUvXpbSu0
میانه 2https://chat.whatsapp.com/FqiXXCOXuwi0QtDWcbCgsl
میانه 1https://chat.whatsapp.com/I5IXpc61v0aKeE4U535lGX
مستانی- علی اکبرکلیه دروسhttps://t.me/DrMastani
صالحی عمران- ابراهیمروش تحقیقhttps://chat.whatsapp.com/LN2gdC9EERmKHye13ezQxs

https://chat.whatsapp.com/GyZdsEFX3N782bYk62usDJ

یوسف زاده –  مسعودمدیریتhttps://chat.whatsapp.com/FOTDHzT8fGGFt6CwOEyvjH
محمدیان- معصومهآموزش بزرگسالانhttps://chat.whatsapp.com/EySleZpFDxNH1M5i3hKlMC
بهداشت روانیhttps://chat.whatsapp.com/Gh0e4Xk51NEGbwumfZgQun
روانشناسی احساس و ادراکhttps://chat.whatsapp.com/CdKf6ngjxQzEZ9esVWkud9
روانشناسی کارhttps://chat.whatsapp.com/CA16a7x0QBa9Eq8NtANWPf
رضوی- حمیدرضارفتار سازمانیhttps://chat.whatsapp.com/GTlBeERLOACCymFCEHqUTM
کرمخانیارزشیابیhttps://chat.whatsapp.com/IQdNhn0cSZtAex2NUCp1Di
دواتگر- احمدتاریخ تحلیلی اسلامhttps://t.me/joinchat/QRoVDx0ewU4RtvO15Vt4Jg
اخلاقhttps://t.me/joinchat/M1M1SB1HRtFwHgYhNPCNPw
فرهنگ و تمدنhttps://t.me/joinchat/M1M1SB1HRtFwHgYhNPCNPw
انقلاب اسلامیhttps://t.me/joinchat/BzhSWxbN2BOKib7V84gcKA
نایجی- علیاندیشه اسلامی 2https://chat.whatsapp.com/JTgoIt2SRrK1kN4clroNx7
معرفت شناسیhttps://chat.whatsapp.com/I9U1S6M4DVc7KvOVa6VjKY
تفسیر نهج البلاغهhttps://chat.whatsapp.com/LcLq8XdKXYCDyAqlZeMFk9
صالحی- حامدکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/FQEnf2CRefA9Gd1TneVOzc
دبیری- علیآمار 2https://chat.whatsapp.com/H9kdp45jGHGL9tw3kYHguf
آمار 1https://chat.whatsapp.com/BA1vSkh0q754yT0mrirzm7
برگ بیدکارآفرینی وحقوق خانواده در اسلامhttps://chat.whatsapp.com/FW6Dn4jwoT4Jq4VmhVGerp
حسین پور- عابداقتصاد خردhttps://t.me/joinchat/Be_Q_BwIwAGtBy2Vj0cX7w
امور بین المللhttps://t.me/joinchat/FF9l7By-a-UNF69zunp-1g
اقتصاد کلانhttps://t.me/joinchat/PSXgkxhEl0aepYhanERxPA
مالیه عمومیhttps://t.me/joinchat/Jt7WYxGzKrSXZVNhKHJ5_A
کنترل بودجهhttps://t.me/joinchat/Jt7WYxzf-bWrRew2xW_bdw
زحمتکش- فرزانهکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/HATgPDTAaYA8gFzKQjx7Pe
زاهدیمدیریت خانوادهhttps://t.me/joinchat/DI7GJhej8zU-O2EzmrfbWw
رجبی- مهدیهکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/EHxzb1bBkhSKnfhq1s3xEG
علی اکبرنیا عمران- مهدیکارشناسی ارشد تجارت الکترونیکhttps://t.me/joinchat/BddY-k6_ddqXQdVdU7kRxw
کارشناسی ارشد مدیریت تولید -مدیریت پروژهhttps://t.me/joinchat/BddY-he11w08SXCqLz6niw
مدیریت رفتار سازمانیhttps://t.me/raftarsazmaniiiii
روانشناسی صنعتی و سازمانیhttps://t.me/bchgfdd
عزیزی- مصطفیتجزیه و تحلیل سیستمhttps://chat.whatsapp.com/JGPZrfYEqZLAGEiTPs4YFB
اصول مدیریت آموزشیhttps://chat.whatsapp.com/BoyXh8Un9P2Hw658kzdh0w
فیروزی- محمد صادقکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/GS7EMjchpH268Dk9PU2biA
احسانی- رامینکلیه دروسhttps://t.me/Amol_Ehsani
طوسی- رئوفهکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/CCo2acZSWJ3EeVziyK2MEV
برهانی فرکلیه دروسhttps://t.me/joinchat/BB1lLxUlEYHQJzVAe7QMKg
فرشیدفر- علیکلیه دروسhttps://chat.whatsapp.com/H7OdR403rgZ29seC55AXNe
ملامحمدی-قاسمتحلیل سازه 1https://chat.whatsapp.com/F56yd3hiByf6wO4fg7oWrx
مقاومت 1https://chat.whatsapp.com/L7KcRGDcxjk4to3uwwUNtl
مقاومت 2https://chat.whatsapp.com/F9nzGHfJ78ZHXYOkehNd9y
سازه های بتن آرمه 1https://chat.whatsapp.com/FiaSdFThDYhEiiI1RQYZJL
استاتیکhttps://chat.whatsapp.com/CCbNqwdyZlgEJs4FlH884G
فولادی 1https://chat.whatsapp.com/BefvT2gtVc3Hv1Wo6bOc1i
فولادی ۲https://chat.whatsapp.com/IxUF6wBqwdJIerzwLb46tQ

  برچسب ها :