• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     انتصاب مدیران گروه ها
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  15 آذر 1396
تعداد بازدید  :  1,010


به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند:

  • در طی حکم معاونت محترم آموزشی جناب آقای مهدی علی اکبر نیا عمران، جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرایی به عنوان مدیر گروه رشته های مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، کسب و کار و مهندسی صنایع منصوب گشت.
  • در طی حکم معاونت محترم آموزشی جناب آقای مهدی علی اکبر نیا عمران، جناب آقای مهدی رئیسی به عنوان مدیر گروه های فنی حرفه ای شامل بر رشته های کاردانی پیوسته امور اداری، کاردانی پیوسته گرافیک، کاردانی پیوسته برق، کاردانی پیوسته ساخت و تولید، کاردانی پیوسته کامپیوتر و کاردانی پیوسته تربیت بدنی منصوب گشت.
  • در طی حکم معاونت محترم آموزشی جناب آقای مهدی علی اکبر نیا عمران، جناب آقای قربان قاسمی به عنوان مدیر گروه علوم پایه و عمومی منصوب گشت.


 برچسب ها :