• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     بازدیداز پروژه پل روگذر میدان هزار سنگر آمل 
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  7 آذر 1397
تعداد بازدید  :  962


بازدید دانشجویان رشته های معماری و عمران موسسه آموزش عالی آمل در روز چهارشنبه مورخ هفت آذر ۹۷ از پروژه پل روگذر میدان هزار سنگر آمل 

بدین وسیله از زحمات بی دریغ 
آقای مهندس علیزاده معاون محترم شهرداری آمل 
و شرکت مهندسین مشاور هگزا آقایان مهندسین فقیه و قاسمی (دانش آموخته موسسه آموزش عالی آمل) 
و پیمانکار شرکت زیبا کومه ساز مازندران آقایان مهندسین قبادی و خورشیدی 
و آزمایشگاه شرکت ساخت آزما آقایان مهندسین نادری و هدایت زاده  
تشکر و قدردانی می شود.

همچنین از زحمات همکاران محترم جناب آقای مهندس صدیقی  و آقای ادریس رجبی در رابطه با هماهنگی مربوطه در انجام این بازدید سپاس گزاری می شود.


 برچسب ها :