• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     بازدید دانشجویان از مرکز نگهداری معلولین فجر
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  28 آذر 1397
تعداد بازدید  :  715


بازدید جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی موسسه آموزش عالی آمل

از مرکز نگهداری معلولین فجر آمل به همراهی خانم دکتر مژگان ابراهیمی برچسب ها :