• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     برگزاری جلسه شوراباحضوردکتروحیدی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  2 شهریور 1396
تعداد بازدید  :  1,085


جلسه شورای آموزشی مورخ 1 شهریور 96 ، با دعوت از جناب آقای دکتر جواد وحیدی و جناب آقای دکتر نیک پی از برجستگان علمی و پژوهشی کشور برگزار شد. اعضای محترم هیان علمی و مدیران گروه های آموزشی حاضر در جلسه از سخنرانی این بزرگواران بهره مند شدند. برچسب ها :