• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     برگزاری جلسه شورای آموزشی پیرامون ارتقای آموزش مجازی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 اردیبهشت 1399
تعداد بازدید  :  247


جلسه شورای آموزشی موسسه آموزش عالی آمل با حضور اعضای محترم هیات علمی و مدیر مجترم آموزش، پیرامون ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آموزش مجازی روز سه شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه تشکیل شد. برچسب ها :