• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     برگزاری جلسه شورای آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  22 تیر 1396
تعداد بازدید  :  973


جلسه شورای آموزشی موسسه آموزش عالی آمل روز پنج شنبه مورخ 96/4/22 با حضور سرپرست محترم موسسه، مدیران محترم گروه و اعضای محترم هیات علمی در دفتر ریاست برگزار شد.

 

  برچسب ها :