• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تشکر از کارکنان محترم موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  5 بهمن 1398
تعداد بازدید  :  43


بدینوسیله از زحمات کادر محترم آموزش و کلیه کارکنان گرامی موسسه آموزش عالی آمل

به واسطه تلاش همه جانبه و پیگیرشان در جهت هرچه بهتر و کاراتر برگزارشدن نیمسال اول تحصیلی 98

مراتب کمال تشکر و قدردانی را اظهار نموده به ایشان دست مریزاد می گوییم. 

شورای موسسه آموزش عالی آمل برچسب ها :